Zoeklichtmilitairen herdacht

Defensie en de werkgroep Soldatenmonumenten verzorgen bij kasteel de Binckhorst een dodenherdenking. Aan de Binckhorstlaan 149 staat een monument ter herinnering aan drie omgekomen zoeklichtmilitairen van de toenmalige VIIde Zoeklichtafdeling, onderdeel van het Regiment Genietroepen, die in de vroege morgen van 10 mei 1940 bij de Oude Tolbrug in Voorburg zijn omgekomen.  Het Voorburgs operakoor zorgt voor muziek. Voorafgaande aan de minuten stilte wordt de ‘Last post’ gespeeld en gezamenlijk het volkslied gezongen. De herdenking begint om 19.40 uur en wordt afgesloten met een defilé.

Bron:
Haagsche Courant 2 mei 2014

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>