Movie Shuttle Bombing

In 1944 voerde zowel de RAF als de USAAF enkele shuttle operaties uit. Hierbij vlogen de bommenwerpers niet na hun doel gebombardeerd te hebben terug naar Engeland, maar door naar bijvoorbeeld Noord-Afrika of Rusland. Op deze manier werden de op de terugweg wachtende Duitse jagers misleid. Enkele dagen later volgde dan de vlucht terug vanuit […]

Bulletin 024 Radarinstallatie LÖWE deel 6

Bulletin 024 uit juni 1977 Löwe, de stelling Trimunt (deel 6) Door: H. Kroes uit Marum

Na de intrede van het jaar 1945 verdwenen steeds meer Duitsers van de stelling in de richting van Veendam en bij het oprukken van de Canadezen naar het noorden gebeurde dat wegtrekken in versneld tempo, zodat bij de aankomst […]

Bulletin 023 Radarinstallatie LÖWE deel 5

Bulletin 023 uit april 1977 Löwe, de stelling Trimunt (deel 5) Door: H. Kroes uit Marum

Het einde… Reeds nadat voor de tweede maal “window”-stroken waren gebruikt, schakelden de gevechtsleidingofficieren over op het geven van permanente reportages aan de jagers over de koers en hoogte van de bommenwerperstromen. Aanwijzingen voor het bevechten van afzonderlijke bommenwerpers […]

Bulletin 022 Radarinstallatie LÖWE deel 4

Bulletin 022 maart 1977 Löwe, de stelling Trimunt (deel 4) Door: H. Kroes uit Marum

De Luftwaffe militairen vonden overigens het verblijf in de bunkers minder aangenaam vanwege de vochtigheid en hoewel deze onderkomens hun meer bescherming boden, prefereerden zij niettemin de houten barakken om er in te wonen en te werken.

Tussen de bunkers […]

Bulletin 021 Radarinstallatie LÖWE deel 3

Bulletin 021 Radarinstallatie Löwe, De stelling Trimunt (deel 3) Door: H. Kroes uit Marum

De verdere uitbouw: Omdat de stelling op Trimunt één van de allerleerste stellingen voor de geleide nachtjacht was, werden er ook dikwijls nieuwe vindingen uitgeprobeerd. Zo werd daar in de zomer van 1941 een nieuwe evaluatie-tafel in gebruik genomen, de z.g. […]

Bulletin 020 Radarinstallatie LÖWE deel 2

Bulletin 020 Radarinstallatie LÖWE, De stelling Trimunt (deel 2) Door: Dhr. H. Kroes uit Marum

“Löwe” op Trimunt was ondertussen in het prille begin van 1941 gereed gekomen. Er waren een Freya-radarapparaat (fabrikaat Gema) met grote vierkante antenne en twee Würzburg D-apparaten (fabrikaat Telefunken) met ronde schotelantennes met een doorsnee van ruim 2 meter opgesteld, […]

Bulletin 019 Radarinstallatie LÖWE deel 1

Bulletin 019 uit december 1976 Löwe, De stelling Trimunt (deel 1) Door: H. Kroes te Marum

Inleiding: Als iemand, die eerst na de oorlogsjaren in Marum kwam wonen, viel het mij op, dat wanneer de stelling op Trimunt ter sprake kwam, vrijwel geen enkele Marumer kon vertellen wat de Duitsers daar precies uitvoerden en wat […]

01-09-1944 Close Air Support during the Liberation

During 2009 our member Peter Grimm wrote an article about the use of Close Air Support during the liberation of The Netherlands. The article is 35 pages in Dutch.

13-02-1944 Formation Of US Forts Makes It Suicide For Nazi Fighter Planes to Attack

In Bulletin 025 uit 1977 stond dit artikel uit the Milwaukee Sentinel van zondag 13 februari 1944. Het artikel gaat over het formatievliegen van Boeing B-17 bommenwerpers als defensieve maatregel tegen Luftwaffe jagers.

[…]

22-10-1943 C-47 Glider Pickup demonstratie

In Bulletin 002 uit 1975 staat een krantenknipsel uit de Wisconsin News van 22 oktober 1943. Hierin wordt de eerste demonstratie voor publiek van de pickup van een volle Waco CG-4 Glider door een Douglas C-47 Dakota beschreven.