Bulletin 036 Beschrijving Luchtoorlog Nederland 1940 – 1945 JA of NEE?

Bulletin 036 uit september 1978 door Ab A Jansen.

Beschrijving Luchtoorlog Nederland 1940 – 1945 JA of NEE

Zoals u allen wel bekend is, gaan er binnen de groep al geruime tijd stemmen op om tot iets zinnigs te komen met het door een aantal onzer vergaarde materiaal m.b.t. de luchtoorlog boven en in Nederland, […]

Bulletin 032 Een centraal SGLO Archief

Bulletin 032 uit april 1978 door Adrie Roding: “Al enkele jaren geleden startte u met uw aktie Filmfonds, met als doel, een aantal, voor ons belangwekkende historische films aan te schaffen. Mijns inziens vormt dit streven een belangrijke bijdrage tot de totstandkoming van een archief in de ruimste zin van het woord. Maar — zou […]

Bulletin 028 wie reageert om mee te doen?

Wie reageert om mee te doen? In de wandelgangen van Soesterberg heeft uw redacteur formeer zitten babbelen met de heren van Vliet uit Elst en Zwaaf uit Malden. O.a. kwam ter sprake dat het misschien zinvol zou zijn wat mensen uit onze groep “aan het werk”te zetten op een bepaalde facet van de luchtoorlog, waar […]

Bulletin 026 We doen het nog niet zo slecht!

Bulletin 026 uit september 1977 We doen het nog niet zo slecht! In het mei/juni-nummer van het Amerikaanse-blad Military Journal worden de uitkomsten bekendgemaakt van een gehouden onderzoek onder het lezersvolk van dit blad inzake “voorkeuren” (om het maar eens op deze wijze onder één noemer te brengen) voor bladen op het terrein van de […]

Bulletin 020 De Regio indeling voor crash onderzoeken

De Regio-Indeling, een bijdrage van A.P. de Jong uit Leiderdorp

Zoals al besproken tijdens de bijeenkomst te Leiden, willen we zo snel mogelijk de regionale crash-research ter hand nemen om te voorkomen dat gegevens, ooggetuigen en andere medewerking door het voortschrijden van de tijd niet meer mogelijk is. Daarnaast hebben we afgesproken voorlopig eerst die […]

Bulletin 016 Uitkomst Enquette bijeenkomst Eindhoven

Voorkeur voor te behandelen onderwerpen, de enquête tijdens de vergadering in Eindhoven een bijdrage van A.P. de Jong

Om eens te polsen op welk terrein nu de diverse punten van belangstelling lagen, is tijdens de bijeenkomst op de vliegbasis van enkele maanden geleden, een soort opinie-onderzoekje gehouden onder de aldaar aanwezigen. Als we daarbij bedenken, […]

Bulletin 015 De werkgroepleden voor regionale crashes

Tijdens de “historische” bijeenkomst” te Eindhoven hebben de volgende mensen zich opgegeven om regio-werk te verrichten inzake het onderwerp crashes:

H. Kroeze – Westerkwartier van de provincie Groningen W. Henderson – Veluwe, Betuwe met daarbij de aantekening dat hij zelf geen crashgegevens bezit, maar wel werk wil verrichtend. B.W.C. van Albeslo en P. Monasso – […]

Bulletin 011 Een terugblik op (bijna) een jaar Bulletin 1939-1945…

Een terugblik op (bijna) een jaar Bulletin 1939-1945… Na elf nummers Bulletin 1939-1945 is het natuurlijk nog te vroeg een evaluatie te maken. Het is en blijft nog een inspeelperiode voor iedereen. Wellicht zal een landelijke bijeenkomst een positieve bijdrage kunnen leveren hoe we in het algemeen over de opzet denken. Tenslotte heb ik het […]

Studiegroep Luchtoorlog in Leeuwarder Courant

In Bulletin 007 stond een knipsel uit de Leeuwarder Courant van 5 augustus 1975 waarin het bestaan van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 onder de aandacht wordt gebracht.

 

Bulletin 003 Studiegroep Luchtoorlog

In Bulletin 003 staat een artikel afgedrukt uit de Vliegende Hollander van februari 1975. In dit artikel wordt voor het eerst gesproken over een Studiegroep naar de Luchtoorlog.

Bulletin 001 januari 1975

Bescheiden Begin…

Mijn oproep om de documentalisten op het terrein van de luchtoorlog in de jaren 1939-1945 wat méér bij elkaar te brengen, heeft succes gehad. Zij het, dat het nog maar een bescheiden groepjes is. Maar dat is geen punt. Wel belangrijk is, dat er een start is. En overhaasten heeft ook geen […]