Een bezoek aan Vliegbasis Deelen op 26-09-2015

In September 2015 kreeg ik via Wijbe Buising en Jaap Vermeer een circulair dat leden van de SGLO zich konden inschrijven voor een rondrit met Militaire Voertuigen over het voormalig terrein van de Fliegerhorst Deelen. Voor menig SGLO lid een unieke kans om deze historische grond te bezoeken. Vrijwel direct na de capitulatie begonnen de […]

Nieuw handboek Studiegroep Luchtoorlog

In 2011 is het laatste handboek uitgegeven met de contactgegevens en de interesse gebieden van onze leden. In de afgelopen jaren zijn er nieuwe leden bij gekomen, zijn leden bij ons weggegaan en ons ontvallen. Daarom wordt het tijd om een nieuw handboek te gaan maken. Om mee te gaan met de moderne […]

Ons lid Herman Wijnhoven Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ons lid Herman Wijnhoven is op 30 april voor als zijn inspanningen en vele vrijwilligers werk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Herman Wijnhoven tijdens het uitreiken van zijn lintje. (foto Piet Spanjers, via bron)

Op de website van de Groesbeek Airborne Vrienden is een uitgebreid artikel te vinden over zijn […]

Ria Schmieder-Brouns benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Tijdens de lintjesregen voorafgaand aan Koninginnendag is niet alleen ons lid Dick Breedijk benoemd tot ridder, ook ons lid Ria Schmieder-Brouns ontving een lintje op deze dag. Deze ontving zij onder andere voor haar inzet voor de oprichting van een monument in Heythuysen voor de Avro Lancaster ME752 (SGLO verliesregister T3882) die daar op 21 […]

Dick Breedijk onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Op 27 april werd ons lid Dick Breedijk door Burgemeester Peter Snijders onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau in theater de Voorveghter in Hardenberg.

Burgemeester Peter Snijders en Dick Breedijk (@SGLO – via D. Breedijk)

Dick kreeg deze onderscheiding voor de ruim 30 jaar dat hij nu onderzoek doet naar neergestorte […]

Uitstel publicatie twee boeken van ons lid Hub Groeneveld

Tot mijn grote spijt moet ik berichten dat de uitgever van mijn beide boeken:

1. Vliegveld Venlo, van bevrijding tot ontmanteling (tweede druk) en

2. Mayday, mayday, mayday. Negentig jaar vliegtuigcrashes rondom Venlo,

een zeer ernstige ziekte heeft opgelopen. De uitgave van beide boeken is hierdoor voorlopig op losse schroeven komen te staan.

Ik […]

Koninklijk onderscheiden

Onlangs is bekend geworden dat ons lid Robert Voskuil reeds in maart van dit jaar is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Robert Voskuil na het opspelden van de onderscheiding (foto: J.C. Minkman / Tekstbureau MorfeeM)

[…]

Koninklijk onderscheiden

Een stralende Ridder Antoon Meijers met de Minister van Defensie drs. J.S.J. Hillen. (foto: Ministerie van Defensie)

Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd, “onze” Antoon Meijers, kapitein buiten dienst en voormalig medewerker van de Explosieven Opruimingsdienst te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, met de Zwaarden. De hierbij behorende versierselen […]

Boek presentatie 30 november 2009

De presentatie van het NIMH-SGLO boek “Vliegvelden in Oorlogstijd” vond plaats op 30 november 2009 in het MLM te Soesterberg.

Gastheer NIMH-directeur drs. P. Kamphuis (@SGLO)

 

SGLO-voorzitter Peter Grimm geeft uitleg over de totstandkoming van het boek. (@SGLO)

 

Een aandachtig gehoor in een boeiende omgeving. De boekpresentatie had veel weg […]

Herdenkingplaquette Oegstgeest voor Halifax HR836

Door toedoen van Dick Breedijk werd op 4 mei j.l. aan de Kleyn Proffijtlaan te Oegstgeest een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan de bemanning van Halifax II, HR836, van 51 Squadron, RAF, die op 24 mei 1943 op die plek verloren ging. (T2352)

Krantenartikel uit de plaatselijke krant (bron: de Oegstgeester)

Een gedetailleerde […]

SGLO Filmfonds

Bulletin 020 uit januari 1977: SGLO FILMFONDS Tijdens de pauzes in de landelijke bijeenkomst is ondergetekende door diverse mensen benaderd met de opmerking dat ze wel wat meer geld ter beschikking willen stellen voor de groep, bv. voor aankoop films ter vorming van een eigen voorraad. We hebben eens nagedacht over deze zaak en het […]

Bulletin 003 Ledenlijst

In Bulletin 003 verschijnt een lijst met de “Bulletin-enthousiasten” dit zijn de leden van het eerste uur:

J.H.M. Berlemon uit Leiden J. de Vos uit Gent (B) W.B. Ravenhorst uit Overberg (Utr) L. Zwaaf uit Malden A.P. de Jong uit Leiderdorp H.K.A. Bredewold uit Leiden P.H. Luyten uit Tilburg E.L. Penning uit Hindelopen J. van […]