Bulletin 017 De dag waarop een vliegtuig in botsing kwam met Empire State Building

Bulletin 017 van September 1976 De dag waarop een vliegtuig in botsing kwam met The Empire State building.

Gegevens en fotomateriaal ontleend aan het boek ‘The Empire State Building” en The National Star van sept. 1975 Gegevens en fotomateriaal ontleend aan het boek ‘The Empire State Building” en The National Star van sept. 1975

Een […]

08-05-1945 VE-Day!

(Bijna) overal in Europa viert men de overwinning op Duitsland. Ook in Amerika viert men feest!

New York VE-day (@SGLO – Archive)

People gathered in Whitehall to hear Winston Churchill’s victory speech and celebrate Victory in Europe, 8 May 1945 (@SGLO – Archive)

[…]