Laatste lid Bletchley Park-team overleden

Op 26 maart 2014 is Raymond “Jerry”Roberts, het laatste nog levende lid van het bekende Bletchley Park-team op 93 jarige leeftijd overleden Het Bletchley Park-team ontcijferde tijdens de Tweede Wereldoorlog de Duitse codeberichten die via Enigma werden verzonden. Op deze manier werden o.a. belangrijke inlichtingen verkregen over Duitse industrie, troepenverplaatsingen en locaties van schepen en […]

Bulletin 322 RAF Kingsdown

RAF Kingsdown No. 63 Wireless Intelligence Unit (No.63 W.I.U.) Kingsdown

door Hille Oppedijk – Hallum

RAF Kingsdown was een RAF-Station met een zeer grote naam in de geschiedenis van de onderschepping van R/T (Radio Telephony) Luftwaffe ‘Signals Traffic’ en het onderscheppen van navigatiesignalen van onder meer Lorenz en Knickebein in de Tweede Wereldoorlog alsmede het […]

Bulletin 021 Een vraag over Window

Bulletin 021 uit februari 1977 door H. Kwik: In verband met Window heb ik een vraagje; was er reden om het in verschillende afmetingen te maken? Ik herinner mij bossen van strookjes, niet breder dan 4 mm en een lengte van ongeveer 25 cm tot zelfs een breedte van ongeveer 5 cm en tot een […]