Vignet voor de Studiegroep

Bulletin 041 uit maart 1979 Dhr. van Kampen:

Verder doe ik u hierbij een krabbeltje toekomen dat misschien een idee zou kunnen zijn voor een vignet. Als u er iets in ziet, moet het natuurlijk nog wel worden uitgewerkt.

Bulletin 041 He was a jolly good fellow…

Bulletin 041 uit maart 1979 He was a jolly good fellow…

Met ontroering en droefheid zullen vele vrienden in Nederland en België in het televisienieuws de vreselijke beelden hebben gezien van de bomaanslag waarbij Airey Neave de dood vond. Een bijzonder moedig man is de rangen gaan vervoegen van de vele stille […]

Bulletin 041 Vliegveld Volkel deel 7

Bulletin 041 Vliegveld Volkel deel 7 Door de “groep Volkel”, coördinator H. Talen

Veel actie Evenals de eerste, kreeg ook de vierde serial met problemen te kampen. Hier moest een Squadron-leader, wiens C-47 was getroffen, de Waco ontkoppelen bij Veghel. Dit voorbeeld werd door 18 gliders gevolgd; zij kwamen neer binnen 11 km van Veghel. […]

Bulletin 041 Kampfgeschwader KG 4 General Wever in mei 1940

Bulletin 041 uit maart 1979 door Dhr. Van den Hout:

Onlangs las ik het boek “Kampfgeschwader General Wever” van Karl Gundelach. In dit boek maakt de schrijver o.m. melding van het feit dat dit KG in de meidagen van 1940 ook boven ons land aktief is geweest. I./KG 4 zou in de vroege morgen van […]

Bulletin 041 Psychiatric Experiences of the Eight Air Force”

Stanbridge Earls, Hampshire 305th BG rest home (SGLO - Archive)

Bulletin 041 uit maart 1979 uit “Psychiatric Experiences of the Eight Air Force”

(First year of combat July 4, 1942 – July 4, 1943) uitgave August 1944.

“ It was also the experience in the Eight Air Force that combat crewmen tended to become bored by a week’s leave in a strange city and returned […]

Bulletin 041 vraag over opschrift in bunker Jägerleitstelle Bisam

Bulletin 041 uit maart 1979 door Dhr. Van den Hout:

Gaarne zou ik langs deze weg de heer Lambrecht uit België ten zeerste willen bedanken voor de uitvoerige beantwoording van mijn vragen in Bulletin nr 36. Ik ben hem zeer erkentelijk voor deze medewerking.

Ik heb ook nog wat andere punten voor ons blad.

“Bisam” […]

Bulletin 041 Werkgroep De Neutraliteitsperiode 3 september 1939 – 10 mei 1940

Bulletin 041 uit maart 1979 door Dhr. L. Zwaaf:

“De Neutraliteitsperiode 3 september 1939 – 10 mei 1940” Zoals u bekend werd tijdens de laatste bijeenkomst op de vliegbasis Twenthe, werd er afgesproken om eens een begin te maken met het vastleggen van de luchtoorlog boven Nederland in de Tweede Wereldoorlog, in chronologische volgorde.

Er […]

Baron S. v.d. Oye en de Vliegers van de L7788

Op de publicatie van het boek Het Mysterie van de L7788 geschreven door ons lid Bart Rijnhout verschenen enkele reacties in het blad “Alleman”

Also see: 23/24-09-1940 Vickers Wellington Mk Ic L7788 KX-E (SGLO T0851) Bulletin 040 uit januari 1979 Mysterie van de L7788

[…]

Bulletin 040 Wie weet er meer van?

Bulletin 040 uit januari 1979 Wie weet er meer van?

Bijgaand hoogst interessante krantenknipsel verkregen wij op de jongste bijeenkomst te Twenthe van één van onze leden. De inhoud van het intrigerende artikel spreekt voor zichzelf. Er is weinig reden om te twijfelen aan de feitelijke informatie uit dit artikel d.w.z. de gegevens omtrent datum, […]

Bulletin 040 Vliegveld Haamstede

Bulletin 040 uit januari 1979 Vliegveld Haamstede door J.H. van Alphen

Dit vliegveld werd vóór de oorlog als sport-/zweefvliegveld aangelegd. In de mobilisatietijd werd het als een opleidingsveld gebruikt.

In die tijd bestond het materiaal uit:

1) Enkele Tiger-Moth’s; 2) Minstens 10 FK-51’s; 3) Minstens 10 Fokker C-V verkenners; 4) 3 Fokker F-VII-3m’s, namelijk de […]

Bulletin 039 gebeurtenissen uit de periode 24/25 december 1944 tot en met 1 januari 1945

Bulletin 039 uit december 1978 door J.M. van Alphen: Enkele gebeurtenissen uit de periode 24/25 december 1944 tot en met 1 januari 1945

(Op het op 1 januari 1945 plaats gevonden Duitse tegenoffensief in de lucht zal op een later tijdstip uitgebreid worden teruggekomen.)

De nacht van 24/25 december 1944… kerst! Een Nederlandse sleepboot werd […]

Recordbedrag voor logboek B-29 piloot

In Bulletin 041 uit maart 1979 stond dit artikel uit de de Telegraaf van 2 december 1978. Het artikel gaat over de veiling van het logboek van de tweede piloot, Paul Tibbetss, van de B-29 Enola Gay. Dit toestel gooide op 6 augustus 1945 de eerste atoombom op Hiroshima.

[…]

Vraag over 617 Squadron Royal Air Force

Bulletin 036 uit september 1978 door Ab. A. Jansen:

Bij Ab A. Jansen kwam de volgende brief binnen, die hij aan onze redactie doorzond met het verzoek deze te publiceren, resulterend in medewerker van de lezers van ons Bulletin.

Your name has been given to me by Chaz Bowyer as en expert on aircraft lost […]

01-01-1945 (SGLO T4976) Focke Wulf Fw 190A-8 Werknr 737385 Rote 10

Additional information will follow in the future, in the meantime details can be found in our digital lossregister at www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl

Also see: Bulletin 041 uit maart 1979 Vliegveld Volkel deel 7

01-01-1945 (SGLO T4961) Focke Wulf Fw 190A-8 Werknr 738159 Gelbe 6

Additional information will follow in the future, in the meantime details can be found in our digital lossregister at www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl

Bulletin 041 uit maart 1979 door Dhr. J. Graas:

Ik zou u willen vragen of het mogelijk is om tijdens de eerst komende landelijke bijeenkomst van onze Bulletin-groep, de volgende film te draaien.

[…]