Online Lossregister

Publications

Nederlands:
Naast het uitgeven van het Bulletin streeft de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) ernaar de resultaten van onderzoek naar specifieke onderwerpen uit de luchtoorlog 1939-1945 te (doen) publiceren op zo verantwoord mogelijke wijze. Hieronder vindt u een overzicht van publicaties van  de SGLO. Een overzicht van publicaties van individuele leden is hier te raadplegen.

English:
Besides the publishing of our Bulletin, the Dutch Air War Studygroup 1939-1945 strives to publish our research on specific topics. On this page you can find our publications. An overview with publications by our individual members can be found here on our website.

Vliegvelden in Oorlogstijd

Vliegvelden in Oorlogstijd


Vliegvelden in Oorlogstijd:
Nederlandse vliegvelden tijdens de bezetting en bevrijding 1940-1945.

Peter Grimm, Erwin van Loo en Rolf de Winter (redaktie)
Boom, Amsterdam 2009
500 pagina’s, illustraties, kaarten.
Het Nederlandse grondgebied had een belangrijke strategisch ligging voor de strijdende partijen in de Tweede Wereldoorlog. Dit boek is de eerste integrale studie over Nederlandse oorlogsvliegvelden en de rol die zij in de luchtoorlog hebben gespeeld. Vanaf het begin van de Duitse bezetting richtte de Luftwaffe hier vele vliegvelden in om haar offensieve en defensieve taken te kunnen uitvoeren. In het laatste oorlogsjaar waren het juist de geallieerde luchtstrijdkrachten die deze nieuwe, op de Duitsers veroverde vliegvelden gebruikten om nazi-Duitsland te verslaan. Meer dan veertig vliegvelden worden in dit boek behandeld. Wat betekende het voor de burgerbevolking om in de nabijheid van die vliegbases te wonen, die vaak het doelwit waren van luchtaanvallen? Vliegvelden in oorlogstijd gaat op zulke vragen uitvoerig in. Het boek bevat een groot aantal verhelderende kaarten en veel unieke foto’s, deels in kleur.

Verliesregister 1939-1945

Verliesregister 1939-1945

Verliesregister 1939-1945
Alle militaire vliegtuigverliezen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog
Den Haag 2008
144 pagina’s, illustraties
In het 144 pagina’s tellende werk staan de gegevens van alle in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog neergestorte vliegtuigen. Het register geeft de stand van zaken op 1 januari 2008 weer. ‘Ongetwijfeld komt door het verschijnen van deze publicatie weer nieuwe informatie boven water. Omdat wij streven naar een register dat zo betrouwbaar mogelijk is, houdt de SGLO zich zeer aanbevolen voor aanvullingen en verbeteringen’, aldus voorzitter Grimm.Aan het Verliesregister is ruim vijf jaar gewerkt. Het is voor het eerst dat alle in Nederland verongelukte en neergehaalde militaire vliegtuigen tussen 3 september 1939 en 5 mei 1945 op een rijtje zijn gezet. In het Verliesregister staan de basisgegevens van bijna 6.000 toestellen van Nederlandse, Duitse, Franse, Britse en Amerikaanse origine.Deze publicatie is alleen uitgereikt aan onze leden.  Inmiddels is het Verliesregister 1939-1945 digitaal te raadplegen via onze website.

Illusies en Incidenten

Illusies en Incidenten

Illusies en Incidenten:
De Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940
Rob de Bruin, Peter Grimm, Henk Hoiting, Peter Luijten, Jaap van Vliet & Leo Zwaaf
Den Haag 1988
424 pagina’s, illustraties, kaarten.
In de zeer vroege morgen van 10 mei 1940 werd niet alleen de ochtendrust van het Nederlandse volk hardhandig verstoord, maar ook de illusie die nog bij velen leefde dat onze beproefde neutraliteit het land opnieuw zou behoeden voor de verschrikkingen van een oorlog. Die oorlog woedde al vanaf 3 september 1939 om ons heen sinds Engeland en Frankrijk de wapens hadden opgenomen tegen Hitler vanwege diens brute aanval op Polen. Angstige, spannende maanden kropen voorbij vóór het Duitse offensief tegen het westen losbarstte. Het was de periode van de Algehele Mobilisatie der Nederlandse strijdkrachten. Velen zijn vergeten dat de luchtverdediging echter al vanaf april 1939 onafgebroken gemobiliseerd was wegens het naderende onheil.Dit boek beschrijft voor het eerst gedetailleerd hoe de Nederlandse luchtverdediging midden jaren dertig vanaf de grond moest worden opgebouwd en hoe daarbij ondermeer de kans werd gemist om Hurricanes en Spitfires te kopen. Het wel en wee van de nieuwe Fokker T.5, D.21 en G.1 komen onopgesmukt aan bod, alsmede de geheime ontwikkeling van de Nederlandse radar. Maar ook wordt beschreven hoe de Militaire Luchtvaart vanaf september 1939 gewapenderhand de broze neutraliteit trachtte te verdedigen en daarbij slaags raakte met Duitse, Britse en zelfs Franse vliegtuigen. Deze incidenten worden hier grondig belicht in het kader van de luchtoorlog om ons heen waaruit de neutraliteitsschendingen voortvloeiden; per ongeluk of… opzettelijk, want ook de Duitse en Britse spionagevluchten boven Nederland worden niet vergeten.Nauwgezet wordt aangetoond hoe gaandeweg onze neutraliteit juist door de moderne luchtoorlogsvoering een illusie geworden was. Talloze foto’s – waarvan vele nog nimmer zijn gepubliceerd – completeren het geheel.Dit werk is het resultaat van tien jaar minutieus onderzoek door de Werkgroep Mobilisatie van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. Deze bestond uit Rob de Bruin, Peter Grimm, Henk Hoiting, Peter Luijten, Jaap van Vliet, Leo Zwaaf.

Geheime documenten werden voor het eerst geopend in archieven in binnen- en buitenland en talloze interviews met betrokkenen werden afgenomen. Zo ontstond een onthullende, nieuwe kijk op een belangrijk stuk historie met een grote actualiteitswaarde.

Vliegvelden in oorlogstijd

Vliegvelden in Oorlogstijd

Vliegvelden in Oorlogstijd: (Herziene druk)
Nederlandse vliegvelden tijdens de bezetting en bevrijding 1940-1945.
Peter Grimm, Erwin van Loo en Rolf de Winter (redaktie)
Boom, Amsterdam 2017 (2), ISBN 9789058756268, prijs € 45.
500 pagina’s, illustraties, kaarten.
Het Nederlandse grondgebied had een belangrijke strategisch ligging voor de strijdende partijen in de Tweede Wereldoorlog. Dit boek is de eerste integrale studie over Nederlandse oorlogsvliegvelden en de rol die zij in de luchtoorlog hebben gespeeld. Vanaf het begin van de Duitse bezetting richtte de Luftwaffe hier vele vliegvelden in om haar offensieve en defensieve taken te kunnen uitvoeren. In het laatste oorlogsjaar waren het juist de geallieerde luchtstrijdkrachten die deze nieuwe, op de Duitsers veroverde vliegvelden gebruikten om nazi-Duitsland te verslaan. Meer dan veertig vliegvelden worden in dit boek behandeld. Wat betekende het voor de burgerbevolking om in de nabijheid van die vliegbases te wonen, die vaak het doelwit waren van luchtaanvallen? Vliegvelden in oorlogstijd gaat op zulke vragen uitvoerig in. Het boek bevat een groot aantal verhelderende kaarten en veel unieke foto’s, deels in kleur.