Nog 14 bommen in Amsterdam

Tijdens de oorlog vielen honderden zo niet duizenden bommen op Amsterdam. Niet alle bommen zijn ontploft en geruimd. Volgens het Gemeentelijke Ingenieursbureau van Amsterdam is het daarom tijd voor een risicokaart, met een overzicht waar nog bommen liggen. Het ingenieursbureau heeft in diverse gebieden in de stad reeds bommenonderzoek verricht, maar slechts twintig procent van Amsterdam, inclusief Waterland, is in kaart gebracht, waaronder een deel van IJburg, het Zeeburgereiland, de Buiksloterham, het Westelijk Havengebied en de Zuidas. “Toen ze met graven begonnen voor de Noord/Zuidlijn is geen bommenonderzoek gedaan. In zekere zin hebben de grondwerkers en bouwvakkers daar een risico gelopen,” zegt Alfred Bakker van het ingenieursbureau.

Bij het Zeeburgereiland lag de grote Duitse watervliegtuigbasis, Schellingwoude. In april 2007 werd in het Buiten-IJ een zeemijn boven water gehaald. Die mijn had op geen kaart gestaan. Twee maanden geleden deed Bakker in opdracht van stadsdeel Zuid bommenonderzoek voor het Vondelpark en directe omgeving. Hij raadpleegde diverse bronnen, waaronder de luchtbeschermingsrapporten – handgeschreven rapporten van ambtenaren op uitkijkposten zoals de Wolkenkrabber op het Merwedeplein,de Markthallen en het Scheepvaarthuis.”De mensen op die uitkijkposten noteerden in de oorlog precies waar een bom was gevallen. Een landmeter van Publieke Werken legde het inslagpunt vast.” Al dat werk werd in 1961 op een grote bommenkaart gebundeld. Op deze kaart staan zestien niet ontplofte brisantbommen. In 1988 kwam de laatste papieren versie van de kaart uit. De kaart staat niet online omdat het volgens Bakker om gevoelige informatie

Eén van de zestien bommen lag bij de Baarsjesweg. Die bom is bij de stadsvernieuwing geruimd. Ook de Engelse bom die in de nacht van 13 augustus 1940 bij de Kinkerstraat insloeg, staat op de kaart. Het ruimen van de bom, die vijf à zes meter diep lag, kostte miljoenen guldens. “Er liggen nu nog veertien bommen in de stad. Althans dat is nu vastgesteld, maar het moeten er veel meer zijn. Ze liggen vooral in het Buiten-IJ, de grachten en de vijvers.” Bakker bekijkt luchtfoto’s en speurt in oude kranten naar bominslagen. Na zijn laatste onderzoek, naar explosieven in en rond het Vondelpark, beschreef hij precies waar de explosieven liggen. Eén brisantbom viel bij de Amstelveenseweg, vlak naast het park. Die bom werd meteen geruimd door de Duitsers. Maar er ligt mogelijk nog een tweede bom. Of die bom in augustus 1940 werkelijk is ingeslagen, is echter niet zeker.

Ook in andere Nederlandse gemeenten is een overzichtskaart aanwezig of wordt hieraan gewerkt. Zo heeft Dordrecht een risicokaart met alle bekende bommen, bunkers en loopgraven en wordt er in Rotterdam aan zo’n zelfde kaart gewerkt.

Bron:
Gebaseerd op een artikel uit Het Parool 5 april 2014

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>