Nieuwe publicatie t.b.v. sponsoring International Bomber Command Centre‏

Op vrijdag 2 oktober a.s. wordt nabij Lincoln, Engeland, het eerste gedeelte geopend van een nieuw en uniek museum, geheel gewijd aan de herdenking van RAF Bomber Command. Dit is het International Bomber Command Centre, afgekort IBCC. Het wordt geen oorlogsmuseum zoals er al zoveel zijn. Het centrum is vooral bedoelt ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de luchtoorlog en staat in het teken van vrede.

Overzicht benodigde fondsen (Afbeelding via bijgesloten brochure)

Overzicht benodigde fondsen (Afbeelding via bijgesloten brochure)

Er zijn vergevorderde plannen om op korte termijn tevens voorzien in een museumdeel en een schoolcentrum. Hiervoor zijn echter nog fondsen nodig.

Ook uit Nederland, waar in de oorlogsjaren zóveel bemanningsleden van Bomber Command zijn gesneuveld,  wordt de verdere bouw van dit museum gestimuleerd en hulp geboden.

Zo steunt ook het Ministerie van Defensie het IBCC. Zo wordt op 2 oktober a.s. door de Air Attaché, LtKol Ron van de Put, een schilderij overgedragen aan het IBCC. Ik had de grote eer dat te mogen schilderen. In bijgaande brochure is aanvullende informatie te vinden.

Op basis van een recent verzoek van het IBCC heb ik een boekje samengesteld rondom schilderijen van mijn hand, over voorvallen op Goeree-Overflakkee en overige momenten in de oorlog zoals de Battle of Britain en Operatie Manna. Dit boekje, getiteld “Impressies in mineur, deel 1” is een beperkte oplage (gebonden A4, 66 pagina’s, kleur) De kosten zijn € 15,– . Hiervan komt € 5,– ten goede aan het IBCC.

Het boekje komt vanaf 6 oktober in de verkoop, startend tijdens de bijeenkomst ‘Monumenten in mineur’, RK kapel  Langeweg te Oude Tonge. Tijdens deze avond ‘Monument in mineur’, zal vooral het menselijke aspect van de oorlog worden belicht, met een korte lezing door ondergetekende gecombineerd met intrigerende kunstuitingen door Marlies Verda (beeldend kunstenaar) en Paul Stark (pianist en componist).  Toegang hiervoor is nog mogelijk, via ondergetekende à €7,50. De opbrengst van deze bijeenkomst komt overigens ook geheel ten goede van het IBCC.

Mocht u verhindert zijn op 6 oktober, dan kan het boekje ook los besteld worden via ondergetekende. (€ 4,– verzendkosten)

Kees Stoutjesdijk via e-mail info@ww2research.nl of telefoon 06-51471389.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>