Nieuwe handboek

Al onze leden hebben inmiddels het nieuwe handboek via de mail ontvangen. In het handboek vind u de interesses en contactgegevens van al onze leden. wel lid, maar geen handboek via de mail ontvangen? Neem dan contact op met onze secretaris. Het handboek is uitsluitend verkrijgbaar voor onze leden.

[…]

Erwin van Loo promoveert tot Doctor in de Geschiedenis!

Vrijdag 15 november 2013 was het zover. Na zes jaar studie en onderzoek mocht onze penningmeester Erwin van Loo zijn proefschrift ‘Eenige wakkere jongens, Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse Luchtstrijdkrachten’ verdedigen ter overstaan van promotiecommissie van de Universiteit van Amsterdam. Meer dan 100 genodigden waren aanwezig bij de verdediging van het proefschrift en als speciale […]

Bulletin 041 Werkgroep De Neutraliteitsperiode 3 september 1939 – 10 mei 1940

Bulletin 041 uit maart 1979 door Dhr. L. Zwaaf:

“De Neutraliteitsperiode 3 september 1939 – 10 mei 1940” Zoals u bekend werd tijdens de laatste bijeenkomst op de vliegbasis Twenthe, werd er afgesproken om eens een begin te maken met het vastleggen van de luchtoorlog boven Nederland in de Tweede Wereldoorlog, in chronologische volgorde.

Er […]

Bulletin 023 Werkwijze regio crashonderzoek

Bulletin 023 uit april 1977 Werkwijze regio crashonderzoek Van de bestuurscommissie

In ons vorige nummer van Bulletin gaven wij al even aan, dat ten behoeve van het crashonderzoek door de regio-werkgroepen een aantal ‘richtlijnen’ zou worden verschaft. Deze richtlijnen zijn slechts bedoeld als ‘aangevertjes’, zonder dat ze alles bepalend zouden zijn. Een aanzienlijk aantal van […]

Bulletin 020 De Regio indeling voor crash onderzoeken

De Regio-Indeling, een bijdrage van A.P. de Jong uit Leiderdorp

Zoals al besproken tijdens de bijeenkomst te Leiden, willen we zo snel mogelijk de regionale crash-research ter hand nemen om te voorkomen dat gegevens, ooggetuigen en andere medewerking door het voortschrijden van de tijd niet meer mogelijk is. Daarnaast hebben we afgesproken voorlopig eerst die […]

Bulletin 018 Verslag bijeenkomst Crash-Werkgroep Friesland

Op initiatief van de heer H. Kroes uit Maruin(Gr) kwamen de Bulletin-lezers uit Friesland zaterdagmiddag 18 september in het Postiljon Motel te Heerenveen bijeen om met elkaar kennis te maken en van gedachten te wisselen over het gaan functioneren van de crash-werkgroepen.

Aanwezig waren de heren: Zijlstra uit Midlun, Visser uit Drachten, Drijver uit Leeuwarden, […]

Bulletin 016 Uitkomst Enquette bijeenkomst Eindhoven

Voorkeur voor te behandelen onderwerpen, de enquête tijdens de vergadering in Eindhoven een bijdrage van A.P. de Jong

Om eens te polsen op welk terrein nu de diverse punten van belangstelling lagen, is tijdens de bijeenkomst op de vliegbasis van enkele maanden geleden, een soort opinie-onderzoekje gehouden onder de aldaar aanwezigen. Als we daarbij bedenken, […]

Bulletin 015 De werkgroepleden voor regionale crashes

Tijdens de “historische” bijeenkomst” te Eindhoven hebben de volgende mensen zich opgegeven om regio-werk te verrichten inzake het onderwerp crashes:

H. Kroeze – Westerkwartier van de provincie Groningen W. Henderson – Veluwe, Betuwe met daarbij de aantekening dat hij zelf geen crashgegevens bezit, maar wel werk wil verrichtend. B.W.C. van Albeslo en P. Monasso – […]

Bulletin 003 Ledenlijst

In Bulletin 003 verschijnt een lijst met de “Bulletin-enthousiasten” dit zijn de leden van het eerste uur:

J.H.M. Berlemon uit Leiden J. de Vos uit Gent (B) W.B. Ravenhorst uit Overberg (Utr) L. Zwaaf uit Malden A.P. de Jong uit Leiderdorp H.K.A. Bredewold uit Leiden P.H. Luyten uit Tilburg E.L. Penning uit Hindelopen J. van […]