Bulletin 042 Onze komende Luchtoorlog-conferentiedag

De Bestuurscommissie heeft zicht de laatste tijd druk gebogen over de organisatie van de eerst volgende bijeenkomst van onze luchtoorlog-groep. Zoals wellicht bekend is tijdens de laatste bijeenkomst, gehouden op de vliegbasis Twente, de suggestie geopperd nu eens te trachten een dag te houden op de Vliegbasis Deelen, de befaamde en beruchte Luftwaffe basis uit […]

Vooraankondiging Landelijke Bijeenkomst 25 november 1978

Bulletin 037 uit oktober 1978 Programma Twente: In dit nummer vindt u veel informatie over de komende landelijke bijeenkomst op de vliegbasis Twente. Omdat wij nog niet eens apart een programma gaan versturen, adviseren wij u, om dit Bulletin mee te nemen naar Twente, zodat u ter plekke zelf het programma kunt raadplegen. Misschien mogen […]

Aankondiging 2e Landelijke Bijeenkomst op 18 december 1976 in Leiden

Eindelijk is het gelukt een ruimte te vinden voor onze volgende landelijke bijeenkomst. Het “driemanschap” is min of meer door pech achtervolgd met het vinden van ruimte voor een tweede bijeenkomst. Waar zullen we uiteindelijk terecht komen? In Leiden. En de “veteranen” onder onze groep o.a. de heren Zwaaf en de Vos zullen waarschijnlijk met […]

Aankondiging landelijke bijeenkomst 13 maart 1976 Vlb Eindhoven

Bijeenkomst Luchtoorlogdocumentalisten te houden op 13 maart 1976 op de Vliegbasis Eindhoven

Agenda:

1: Welkomstwoord

2: Huishoudelijke mededelingen -Check presentielijst (appèl) -Check afrekening -evt. andere practische wenken inzake de vergadering.

3: Bespreking structuur. Mogelijke opties zijn: A: Voortgang situatie (leden/abonnee’s Bulletin) B: Omvorming tot een verenigingsverband b.v. als Studie Vereniging Luchtoorlog 1939-1945 of werkgroep luchtoorlog […]