Wijziging middagprogramma Landelijke Bijeenkomst op 11 november 2017

Vanwege de zeer hoge opkomst is het middagprogramma van de Landelijke Bijeenkomst aangepast. In plaats van in 2 groepen, zullen we worden opgesplitst in 3 groepen. Er is geen groepsindeling gemaakt, bij aankomst zullen gekleurde kaartjes worden uitgedeeld aan de leden. De splitsing in 3 groepen komt voort uit de beperkte omvang van de beschikbare […]

Vooraankondiging Landelijke Bijeenkomst 11 november 2017

Op zaterdag 11 november heeft de Bestuurscommissie Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) haar landelijke bijeenkomst gepland. De uitgelezen mogelijkheid elkaar te ontmoeten, bij te praten, informatie uit te wisselen en lezingen te volgen. Als locatie is gekozen voor de Oranjekazerne in Schaarsbergen.

Andreas Wachtel tijdens zijn lezing in november 2016 (SGLO -@Wijbe Buising)

Ochtendprogramma: Het […]

Vooraankondiging Landelijke Bijeenkomst 25 maart 2017

Op zaterdag 25 maart heeft de Bestuurscommissie Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) haar landelijke bijeenkomst gepland. De uitgelezen mogelijkheid elkaar te ontmoeten, bij te praten, informatie uit te wisselen en lezingen te volgen. Als locatie is gekozen voor “Camp New Amsterdam” (bij Soesterberg), de voormalige thuisbasis van het US 32nd Fighter Squadron, de “Wulfhounds”.

Andreas […]

Vooraankondiging Landelijke Bijeenkomst 12 november 2016

Op zaterdag 12 november 2016 zal de najaarsbijeenkomst van de SGLO plaatsvinden op de Luitenant-Generaal Bestkazerne in Vredepeel. Dit is de thuisbasis van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Reeds in 2006 en in 2011 (met als spreekster Joke Folmer) waren we hier eerder te gast

De attributen die Mevrouw Folmer in 2011 meegenomen had werden […]

Vooraankondiging Landelijke Bijeenkomst 19 maart 2016

Op 19 maart 2016 zal de voorjaarsbijeenkomst van de SGLO plaatsvinden op de SM Scheickkazerne in Soesterberg. Dit is de thuisbasis van het EODD (Explosieven Opruimings Dienst Defensie). Naast het onschadelijk maken van verdachte pakketjes is de EODD jaarlijks verantwoordelijk voor het ruimen van 2.500 explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Door meer zand aan […]

Vooraankondiging Landelijke Bijeenkomst 14 november 2015

Op 14 november zal de najaarsbijeenkomst van de SGLO plaatsvinden op de Joh. Postkazerne te Havelte. Het programma ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit:

09.00-10.00 Ontvangst met koffie/thee 10.00-10.10 Welkom door vz Heer I. de Jong 10.10-10.55 Lezing 1 Crashes rondom Terschelling Heer D. Bruins 11.00-11.45 Lezing 2 Vliegveld Eelde 1939-1945 Heer H. Cazemier […]

Vooraankondiging Landelijke Bijeenkomst 21 maart 2015

Zaterdag 21 maart a.s is de datum. Alweer voor de 77e maal in onze geschiedenis organiseren we een landelijke bijeenkomst. Van ouds her de gelegenheid collega’s onderzoekers te ontmoeten, bij te praten, uit te wisselen en lezingen bij te wonen.

Plaats van handeling is ditmaal de vliegbasis Volkel Zeelandsedijk 10, 5408 SM Volkel, […]

Vooraankondiging Landelijke Bijeenkomst op 8 november 2014

De najaarsbijeenkomst van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 zal ditmaal plaatsvinden op het Aviodrome op zaterdag 8 november 2014.

Om deel te nemen kunt U zich tussen 20 september en 30 oktober opgeven door € 15,00 over te maken op het bekende rekeningnummer. Onder vermelding van uw NAW-gegevens. Deelname is exclusief voorbehouden aan de leden van […]

Excursie Margraten op zaterdag 2 augustus 2014

Op zaterdagmiddag 2 augustus kunnen leden van de SGLO (eventueel met één introducé per persoon) een bijzondere rondleiding te Margraten volgen door Arie-Jan van Hees. Hij is battlefield guide voor – onder andere – het Amerikaanse oorlogskerkhof. Tijdens de rondleiding komen vele aspecten van Margraten aan de orde en zal Arie-Jan ingaan op de persoonlijke […]

Vooraankondiging 72e Landelijke Bijeenkomst 29 maart 2014

Zoals reeds eerder gemeld zullen we zaterdag 29 maart a.s. te gast zijn bij de Koninklijke Luchtmacht op het Air Operations Control Station te Nieuw Milligen, waar 711 Squadron verantwoordelijk is voor de bewaking van het Nederlandse deel van het NAVO-luchtruim.

Deelname: Voorbehouden aan leden van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. Leden die deel willen nemen […]

Vooraankondiging landelijke bijeenkomst 9 november 2013

De Koninklijke Marine treedt op zaterdag 9 november a.s. op als gastheer voor de 74e Landelijke Bijeenkomst van onze Studiegroep. De locatie zal het Marine Etablissement Amsterdam aan de Kattenburgerstraat 7 zijn. Dit is naast het Nationaal Scheepvaart Museum, oost van het Centraal Station.

Deelname: Voorbehouden aan leden van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. Leden die […]

Vooraankondiging Landelijke Bijeenkomst 23 maart 2013

Op 23 maart 2013 zal de eerstvolgende Landelijke Bijeenkomst plaatsvinden voor leden van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. De bijeenkomst zal plaatsvinden op het Militair Luchtvaart Museum te Soesterberg. Omdat het museum dit jaar zal sluiten in verband met de verhuizing naar het nieuwe Nationale Militaire Museum op de voormalige Vliegbasis Soesterberg, zal dit de laatste […]

Aanmelden voor de Landelijke Bijeenkomst op 24 maart 2012 in Doorn

De Bestuurscommissie nodigt u uit tot het bijwonen van onze inmiddels traditionele halfjaarlijkse bijeenkomst. De 71e inmiddels. Zaterdag 24 maart a.s. zullen we te gast zijn bij het Veteraneninstituut in Doorn

Het programma is als volgt:

09.30-10.00 ontvangst met koffie en cake 10.00-10.05 opening 10.05-10.50 Ruurd Kok: “Archeologie van de luchtoorlog” 11.00-11.45 Thierry van den […]

Landelijke Bijeenkomst 24 maart 2012 in Doorn

Op zaterdag 24 maart 2012 zal de voorjaarsbijeenkomst van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 plaatsvinden in Doorn.

Via Bulletin en de website krijgt u binnenkort meer informatie over het aanmelden, tijden en de kosten.

Het bestuur is druk met het programma, mochten er leden zijn die een presentatie willen geven tijdens deze of een volgende bijeenkomst, […]

Landelijke bijeenkomst op 29 oktober te Bronbeek

Zaterdag 29 oktober kunnen we voor het eerste keer in de geschiedenis van de Studiegroep de oriëntaalse sfeer opsnuiven in de Kumpulan van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek te Arnhem. De Bestuurscommissie is er in geslaagd om een afwisselend en informatief programma samen te stellen:

09.15-10.00 uur aankomst, koffie met spekkoek, boekendienst […]