Verliesregister gaat digitaal

Op zaterdag 29 maart 2008 werd tijdens de landelijke bijeenkomst de papieren versie van het Verliesregister gepresenteerd aan de leden van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. Sinds die datum is het een langgekoesterde wens van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 om het verliesregister ook digitaal beschikbaar te stellen aan haar leden, onderzoekers en nabestaanden. Tot op heden […]

Erwin van Loo promoveert tot Doctor in de Geschiedenis!

Vrijdag 15 november 2013 was het zover. Na zes jaar studie en onderzoek mocht onze penningmeester Erwin van Loo zijn proefschrift ‘Eenige wakkere jongens, Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse Luchtstrijdkrachten’ verdedigen ter overstaan van promotiecommissie van de Universiteit van Amsterdam. Meer dan 100 genodigden waren aanwezig bij de verdediging van het proefschrift en als speciale […]

Bulletin 023 Werkwijze regio crashonderzoek

Bulletin 023 uit april 1977 Werkwijze regio crashonderzoek Van de bestuurscommissie

In ons vorige nummer van Bulletin gaven wij al even aan, dat ten behoeve van het crashonderzoek door de regio-werkgroepen een aantal ‘richtlijnen’ zou worden verschaft. Deze richtlijnen zijn slechts bedoeld als ‘aangevertjes’, zonder dat ze alles bepalend zouden zijn. Een aanzienlijk aantal van […]

Bulletin 022 maart 1977 Nieuws van de bestuurscommissievergadering van 24 maart 1977

A: Leden, die zich alsnog aangemeld hebben voor deelname aan de werkzaamheden in een “crash-groep” zullen persoonlijk benaderd worden met info over de andere deelnemers.

B: Er zullen pogingen worden ondernomen enkele films uit de USA te lenen voor volgende bijeenkomsten.

C: De volgende landelijke bijeenkomst van de groep zal worden gehouden op zaterdag 20 […]

Bulletin 020 De Regio indeling voor crash onderzoeken

De Regio-Indeling, een bijdrage van A.P. de Jong uit Leiderdorp

Zoals al besproken tijdens de bijeenkomst te Leiden, willen we zo snel mogelijk de regionale crash-research ter hand nemen om te voorkomen dat gegevens, ooggetuigen en andere medewerking door het voortschrijden van de tijd niet meer mogelijk is. Daarnaast hebben we afgesproken voorlopig eerst die […]

Bulletin 016 Uitkomst Enquette bijeenkomst Eindhoven

Voorkeur voor te behandelen onderwerpen, de enquête tijdens de vergadering in Eindhoven een bijdrage van A.P. de Jong

Om eens te polsen op welk terrein nu de diverse punten van belangstelling lagen, is tijdens de bijeenkomst op de vliegbasis van enkele maanden geleden, een soort opinie-onderzoekje gehouden onder de aldaar aanwezigen. Als we daarbij bedenken, […]

Bulletin 015 De werkgroepleden voor regionale crashes

Tijdens de “historische” bijeenkomst” te Eindhoven hebben de volgende mensen zich opgegeven om regio-werk te verrichten inzake het onderwerp crashes:

H. Kroeze – Westerkwartier van de provincie Groningen W. Henderson – Veluwe, Betuwe met daarbij de aantekening dat hij zelf geen crashgegevens bezit, maar wel werk wil verrichtend. B.W.C. van Albeslo en P. Monasso – […]

Bulletin 011 Een terugblik op (bijna) een jaar Bulletin 1939-1945…

Een terugblik op (bijna) een jaar Bulletin 1939-1945… Na elf nummers Bulletin 1939-1945 is het natuurlijk nog te vroeg een evaluatie te maken. Het is en blijft nog een inspeelperiode voor iedereen. Wellicht zal een landelijke bijeenkomst een positieve bijdrage kunnen leveren hoe we in het algemeen over de opzet denken. Tenslotte heb ik het […]