Bulletin 304 Tail-end Charlies

Cover Tail-end Charlies

Door Ab A. Jansen – Oudorp

Toen mijn dochter als een verassing voor (o.m.) mijn 80e verjaardag een weekje uit Frankrijk kwam , bracht ze een boek mee, dat ze “ergens” had opgepikt met de gedachte dat het wel wat voor haar Oude Heer zou kunnen zijn. Nadat ik enkele tientallen bladzijden had gelezen besefte ik dat ik iets heel bijzonders in handen had, mogelijk het beste dat ik ooit voor het onderwerp had gelezen…! De titel TAIL END CHARLIES, The Last Battles of the Bomber Command War 1944-1945, van de hand van John Nichol & Tony Rennell. Het is een forse paperback van 470 bladzijden inclusief de voetnoten, references en index, met als bonus een pakketje van 22 foto’s. Ik had nog nooit van het boek gehoord (maar dat zegt niet veel, want een mens koopt immers niet alles…) Zelden of nooit heb ik zulke indringende beschrij-vingen gelezen van bijvoorbeeld de weder waardigheden van de staartschutters van zowel Bomber Command als van de USAAF. Vooral die van de RAF; achter het metalen deurtje dat je zo onherroepelijk afsnijdt van het contact met je medebemanningsleden. Die hebben tenminste nog de morele steun van elkaars nabijheid, van geen enkele waarde onder een vijandelijk salvo, maar op een urenlange vlucht in een duistere, oh zo vijandelijke hemel boven een land dat je wil vermorzelen, van onschatbare waarde. Ook de controverse, die op zeker moment in Engeland losbarstte over de vraag of de meedogenloze bombardementen op de Duitse steden nu wel of niet gerechtvaardigd waren en de RAF niet evenzo compromitteerde als de aanvallen van de Luftwaffe op Warschau, Rotterdam, Londen, Coventry, komt uitgebreid aan de orde. Ik heb het boek nog niet uitgelezen en kan u dus ook nog geen allround beeld van de verder inhoud geven. Bovendien is het niet mijn bedoeling er een boekbespreking aan te wijden. Ik wil u er alleen even op attent maken dat dit naar mijn bescheiden mening een uitzonderlijk boek is wat er in die laatste oorlogsjaren in het luchtruim – en daar niet alleen – is gebeurd. Meesterlijk beschreven. Van harte aanbevolen.

Penquin Books 2004.
ISBN-13: 978-0-141-01504-0
ISBN-10: 0-141-01504-7

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>