Bulletin 035 uit augustus 1978 Eight Air Force Members Back to Europe

Tussen 9 en 12 juli was een aantal oud-bemanningsleden van de Achtste, als onderdeel van een “trip to Europe” in ons land. De groep stond onder aanvoering van Lt. Col. John W. Woolnough (van 8th AF News) en bestond uit ongeveer 50 personen w.o. een aantal echtgenotes en kinderen. Hoewel wij al enkele maanden op de hoogte waren van het bezoek middels een concept-programma, zijn wij op de valreep niet geïnformeerd over het definitieve programma, helaas. Niettemin heeft uw redacteur – vasthoudend aan het oorspronkelijke concept – op dinsdag 11 juli een deel uit het “pakket” gepakt.

Om rond drie uur arriveerde ik bij de poort van “Camp New Amsterdam” waar de groep zou zijn. In dezelfde ruimte waar wij al enkele malen onze bijeenkomsten hebben gehad, trof ik de groep. Op dat moment begon de heer Gerrit Zwanenburg, juist aan een causerie (aan de hand van dia’s) over het bergen van vliegtuigen, voornamelijk toegespitst op de IJsselmeer-polders. Met een vlot verhaal wist Zwanenburg zijn gehoor te boeien, óók met veel details betreffende bergingen.

Foto uit ons Bulletin 035 (SGLO - Archive)

Foto uit ons Bulletin 035 (SGLO – Archive)

Ik had vrij veel fotomateriaal (op de bekende vellen) meegenomen, met de gedachte, dat er wellicht wat ruimte zou zijn in het tijdschema om de Amerikaanse gasten gelegenheid te geven dit materiaal nader te bekijken. Vriend Woolnough was zo vriendelijke deze “expositie”(geïmproviseerd op een aantal tafels) aan te kondigen en nadien bleek er letterlijk veel belangstelling van de ex-crewmembers voor dit onderwerp. Zo had ik bij het onderdeel “nose-art” ook een plaatste waar op stond “Little Bird”… komt Mr. Art Livingston from South River, New Jersey aan je jasje trekken met de mededeling dat hij op die kist gevlogen had. Een andere enthousiastteling voor het fotomateriaal was bv. Mr. Ross Davidson van Carmichael, California. Vloog tijdens WOII op een Mustang en al pratende in een groepje met het echtpaar Prillaman van Potomac, Illinois zegt de laatste grapjassend naar Davidson dit “de jagers er nooit waren als de bombers ze nodig hadden…” Een andere sterk geïnteresseerde was Mr. David Overholt from Chicago, Illinois. Vooral ook de krantenknipsels uit Amerikaanse kranten van WOII interesseren hem. We praten over het hoe en waarom van verzamelen, het min of meer zelfde interessegebied… bij dit alles jammer dat de gesprekken en contacten – wegens tijdgebrek – beperkt blijven tot deze vier! Ik praat over de Bulletin-groep, over ons blad… Ross Davidson wil al direct geld geven voor een abonnement…ik wil dat niet: “Eerst een proefnummer…”Inmiddels zijn er 4 Bulletins per luchtpost naar genoemde heren. Ik ben benieuwd wat er verder uitrolt. Rond vijf uur moet iedereen weer de bus in, op weg naar Amsterdam voor het diner! Het was een leuke ontmoeting!

H.C. Kwik

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>