Bulletin 035 Book ” The Reluctant Messerschmitt”

Bulletin 035 uit augustus 1978 “The Reluctant Messerschmitt”

Zo luidt de titel van een boekje, geschreven door Don Everson en onlangs uitgegeven door Portcullis Press (Redhill, Surrey).
Het is één van die bescheiden pocket-books, geïllustreerd met 33 foto’s, die je verrassen door hun facinerende en degelijke inhoud. Over totaal 180 pagina’s krijg je het relaas van het ontdekken en de berging van een Bf 109E-4/B, die zowat 35 jaar op de zeebodem lag, vlak onder de Engelse kust in de buurt van Folkestone.

Vier jaar heeft daar een enthousiaste groep skindivers in het gunstige seizoen gezwoegd, alvorens de vangst aan wal kon worden gebracht. Dit gedeelte van het boek is niet alleen spannend, maar ook erg interessant door de goede technische uitleg over de berging, het verklaren van toestanden, optredend bij in het zeewater terechtgekomen vliegtuigen of de beschrijving van het procédé om verdere corrossie te vermijden als de kist eenmaal op het droge is gebracht.

Het tweede hoofdstuk is echter niet minder interessant. Daarin wordt uitgebreid ingegaan op de reconstructie van de crash of het natrekken van de verhalen en gevechtsrapporten, zowel van de thans nog levende Duitse piloot als van de Britse jachtpiloten die het geval op 7 oktober 1940 meemaakten. Hier krijg je andermaal zwart op wit het bewijs dat je niet voorzichtig genoeg kan zijn alvorens historie te gaan schrijven. Wee de onvoorzichtige die, vol zelfoverschatting van mening is “er alles van af te weten” en de nederigheid laat varen! Je ziet hier bijvoorbeeld hoe zelfs de formidabele Mason, ondanks zijn geweldig archief verwerkt in de “bijbel” over de Battle of Britain voor wat betreft 7 oktober 1940 beslist iets te overijld te werk ging en een vergissing maakte!

Hoe moeten wij, met in vergelijking zoveel minder archiefgegevens, dan niet opletten. In die kontekst bekeken is dit dan ook een boekje dat voor ons allen als voorbeeld kan dienen. De prijs van “The reluctant Messerschmitt” is in Engeland £ 1,25.

Jacques de Vos

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>