Bulletin 035 Piloot Clause Robert Eatherly overleden

Bulletin 035 uit augustus 1978

Op 6 juli j.l. is in Houston, Texas/USA, Claude Robert Eatherly ten grave gedragen. Hij is 57 jaar geworden. Hij was al geruime tijd lijdende aan een ernstige ziekte. Eatherly was 24 jaar, toen hij als B-29 piloot nauw betrokken was bij de atoomaanval op Hirosjima. In 1947 werd hij uit de militaire dienst ontslagen, nadat uit een psychiatrisch onderzoek was gebleken dat hij leed aan ernstige neurose en een schuldcomplex. Na de begravenis verklaarden familieleden dat met zijn dood een einde gekomen was aan ’33 jaar persoonlijke kwelling’ voor Claude Robert.

Toevoeging 2016:

Clause Robert Eatherly vloog in de B-29 “Straight Flush” voor de “Enola Gay” uit om de weersituatie in het doelgebied te verkennen.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>