Bulletin 017 Welke toestellen kwamen naar in Amsterdam?

Bulletin 017 uit September 1976 vragen naar aanleiding van jeugdherinneringen
Er liggen wat vragen van de heer Meeldijk (in Bulletin 017 stond foutief Dhr. Penning als vraagsteller), die hijzelf voorziet van een ondergrond als zijnde “vage gegevens uit jeugdherinnering”.

Vraag c:
De toestellen die in Amsterdam in de van Bossestraat vielen en de Westzaanstraat (B-17) . De eerste is in Bulletin nummer 7 door de heer v.d. Maas al genoemd. Zijn er nog meer toestellen in het bebouwde gedeelte van Amsterdam terecht gekomen?

Antwoord Bulletin 018 uit november 1976 van Dhr. Valk:
Dit is natuurlijk een zaak voor de heer John van der Maas en hem kennende zal er ook zeker wel een reactie van zijn kant komen. Mij is in ieder geval nog bekend dat een Halifax op het Carlton hotel neerkwam in de nacht van 26 op 27 april 1943 en een B-17 op een school in de Spaarndammerstraat op 22 maart 1944.

Antwoord Bulletin 020 uit januari 1977 van Dhr. J. van der Maas:
C: Dit is al in de vorige nummers een paar maal aangehaald maar om tot een goed overzicht te komen geef ik hieronder de gevallen weer. Ik leg hierbij de nadruk op bebouwde gedeelten van Amsterdam, waar gedurende de oorlogsjaren inderdaad drie vliegtuigen neerkwamen t.w.:
a. in de nacht van maandag 26 op dinsdag 27 april 1943 stortte een Handley Page Halifax neer op het huizenblok tussen het Singel en de Reguliersdwarsstraat. Hier bevind zich nu het hoofdkantoor van de Spaarbank voor de stad Amsterdam. Hierbij ontstond een zeer grote brand, waarbij in totaal 13 doden vielen, incluis de bemanning. (SGLO T2209)
b. Op maandag 3 mei 1943 stortte een Lockheed Ventura neer op het perceel Van Bossestraat 34. Hierbij vielen in totaal 10 doden w.o. 3 bemanningsleden. (SGLO T2245)
c. Op woensdagmiddag 22 maart 1944 stortte een B-17 neer op de lagere school naast de ( thans afgebroken ) Magdalenakerk in de Spaarndammerstraat. Dat er “slechts” 3 doden vielen was te danken aan het feit dat de school leeg was. (SGLO T3536)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>